Westerse Bijbel

westerse bijbel

Ontdek De Mooie Bijbelwoorden

De woorden in de Bijbel veranderen je leven

Ik zocht de Heer, en Hij antwoordde mij en bevrijdde mij van al mijn angsten. Zij, die naar Hem omzien, zullen stralen, en hun aangezichten zullen nimmer beschaamd worden. O, proef en zie dat de Heer goed is! Gezegend is de mens die tot Hem zijn toevlucht neemt! Psalm 34:4-8

groeien in geestelijk leven

Want gij weet, dat gij niet met vergankelijke dingen, als zilver en goud, vrijgekocht zijt, door uw ijdele overlevering, van uw vaderen ontvangen; maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een lam, zonder smet en zonder vlek. 1 Petrus 1:18-19

westerse bijbel

Maar groei in genade, en in de kennis van onze Heer en Redder Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, nu en in alle eeuwigheid. Petrus 3:18

Bidden is een hele leven

Wij hebben leiding van de Heer nodig. Bid voor wijsheid en begrip, zodat u bij het bestuderen van de Schrift en het luisteren naar de boodschappen van uw predikant, de waarheid kunt onderscheiden die God bedoelt.

Ontwikkel en groei uw spiritualiteit

God wil u door de Heilige Geest bekrachtigen om een op Christus gericht leven te leiden. Als u geestelijk blijft ademen (uw zonden belijdt en de volheid van de Geest opeist), zult u een verdiepende gemeenschap met God ervaren die zal leiden tot groei in Christus.

westerse bijbel
westerse bijbel
westerse bijbel
westerse bijbel