Westerse Bijbel

westerse bijbel

parvez11

Johannes de Doper

Johannes de Doper: Het historische leven Johannes de Doper

Johannes de Doper Johannes de Doper is een belangrijke figuur in het Nieuwe Testament en hij wordt genoemd in Mattheüs 17. Hij was een profeet en hij doopte Jezus. Nadat Johannes door Herodes gevangen was genomen, werd hij geëxecuteerd door onthoofding op bevel van Herodes Antipas, de zoon van Herodes. — De Heilige Geest wordt …

Johannes de Doper: Het historische leven Johannes de Doper Read More »

our father who is in heaven

onze vader die in de hemelen zijt | Leer meer over bidden

Onze vader die in de hemelen zijt wordt algemeen aanvaard als het meest voorkomende gebed onder christenen. Het is een gebedsmodel voor gelovigen in veel christelijke tradities, en het wordt ook wel ‘de eigen woorden van de Heer’ genoemd. Het gebed wordt door de meeste christelijke denominaties gebruikt in hun erediensten en gebeden. Het is …

onze vader die in de hemelen zijt | Leer meer over bidden Read More »

Oordeel niet over een ander

oordeel niet over een ander | Stop met iemand te veroordelen

Oordeel niet over een ander, Romeinen 14:13 is een bijbelvers dat zegt: “En waarom zou u geen kwaad doen, opdat het goede kan komen? — Zoals sommige mensen ons lasterlijk beschuldigen van te zeggen. Hun veroordeling is rechtvaardig.”. Dit vers leert het belang van vergeving en de kracht die het heeft om relaties te helen. …

oordeel niet over een ander | Stop met iemand te veroordelen Read More »

Witte Donderdag

Wat is Witte Donderdag? Waarom Witte Donderdag belangrijk is

Witte Donderdag is de christelijke heilige dag die de instelling van de Eucharistie herdenkt. Het valt op de donderdag voor Pasen, ook wel Witte Donderdag genoemd. Het woord Maundy komt van het Latijnse mandatum, wat gebod betekent. Katholieken geloven dat Jezus Christus de Eucharistie instelde tijdens zijn laatste maaltijd met zijn discipelen voordat hij werd gekruisigd.  …

Wat is Witte Donderdag? Waarom Witte Donderdag belangrijk is Read More »