Westerse Bijbel

westerse bijbel

Bijbel met uitleg | Leer de bijbel in de diepte

Bijbel met uitleg

Bijbel met uitleg

Leer over de Bijbel met uitleg, Sinds keizer Constantijn zestien eeuwen geleden Rome en Europa tot het christendom bekeerde, heeft de wereld geloofd dat de bijbelse berg Sinaï zich in het lage Sinaï-schiereiland bevindt, en dat Constantijns moeder droomde dat hij daar was. 

Op deze plaats werd een klooster gebouwd en monniken baden er voortdurend; vandaag worden op deze plaats religieuze rondleidingen georganiseerd met bezoeken aan de “berg Sinaï”. 

Bijbel met uitleg

Bij gebrek aan een aangrenzende topografie om de Bijbel te bevestigen, hebben sceptici (secularisten, agnosten en atheïsten) natuurlijk geargumenteerd dat het gebrek aan bevestiging bewijst dat het bijbelse exodusverhaal niet meer dan een mythe is.

Bovendien moet de Yam Suf (Rode Zee) – waar Mozes de zee zou hebben gespleten (zodat de Hebreeërs konden ontsnappen en vervolgens de achtervolgende Egyptenaren konden verdrinken) – liggen tussen “de berg Sinaï” en het beginpunt van de Exodus – Gosen. 

Aangezien er slechts twee kandidaat-waterlichamen zijn, het ondiepe Bittermeer of de punt van de Golf van Suez, is de term “Yam Suf” zelfs in orthodoxe Hebreeuwse vertalingen van het Oude Testament vertaald als “Zee van Riet”. 

Bijbelgeleerden die het hier niet mee eens zijn, Leer over de Bijbel met uitleg, lijken over het hoofd te zien dat dezelfde term, “Yam Suf”, verwijst naar het waterlichaam waar Koning Salomo zijn vloot van schepen bouwde in de stad Eilat/Eilat – aan de punt van de Golf van Akaba, een zijtak van de Rode Zee.

Het boek bijbel met uitleg

De King James Bijbel (1611) is een van de meest invloedrijke boeken ter wereld. Leer over de Bijbel met uitleg, Veel woorden zijn archaïsch en zijn niet meer gebruikt sinds het werk voor het eerst werd gedrukt. 

Hoewel veel Engelstalige lezers en leerlingen van de Engelse Taalschool (ELS) moeite hebben met het begrijpen van de woorden en hun betekenis, wordt de KJV nog steeds gelezen door de meeste evangelische christenen.

Een van de meest fundamentele problemen bij het lezen van de KJV zijn de woorden “u” en “u bent”. Beide betekenen “jij” wanneer gebruikt als onderwerp, maar het verschil is dat “jij” enkelvoud is en “jij bent” meervoud is.

Het woord “u” komt in de hele Bijbel voor. Het is een enkelvoudig eerste persoon onderwerp dat “jij” betekent. Enkele voorbeelden komen uit de Tien Geboden:

Gij zult niet stelen – Gij zult niet stelen (Exodus 20:15) Gij zult niet doden – Gij zult niet moorden (Exodus 20:13). 

Gij zult geen ontucht plegen – Gij zult geen ontucht plegen (Exodus 20:14): …eet het kruid van het veld; …eet het gras van het veld (Genesis 3:18).

Leer over de Bijbel met uitleg, Er zijn veel “Gij zult” en “Gij zult niet” uitspraken omdat God de mensen morele instructies heeft gegeven over hoe te handelen. Dus maak er een gewoonte van om “Zal” te lezen. 

Met uitleg harde bijbel

Zoals we weten, wil God dat we Zijn Woord elke dag lezen, het is onze gids. Als we willen begrijpen wat God wil dat we doen, moeten we Zijn Woord lezen, de gebruiksaanwijzing, de Bijbel. 2 Timoteüs 3:16-17 (NIV) “Alle Schrift is door God ingegeven en is nuttig om te onderwijzen, te vermanen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid. 

Psalm 119:105 (NIV): “Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn weg”; Kolossenzen 3:16 (NIV): “Laat het woord van Christus overvloedig in u wonen, terwijl gij elkander onderwijst en vermaant in wijsheid.” Ik wist dat als ik wilde groeien in mijn gemeenschap met God, als ik alles wilde hebben wat God voor mij wilde, ik moest beginnen met het lezen van Zijn Woord.

Met uitleg harde bijbel

Een korte notitie aan mezelf: lezen heeft me nooit plezier gegeven. Ik heb nog nooit een boek opgepakt, behalve om huiswerk te maken, en ik zou niet zeggen dat ik van huiswerk hou. Je kunt je dus mijn verbazing voorstellen toen een Bijbelstudie het antwoord was op mijn gebed. 

Ik had het gevoel dat de voorganger die de komende bijbelstudie voor vrouwen aankondigde,Leer over de Bijbel met uitleg, de hele tijd naar me keek. Het enige wat ik kon bedenken was dat ik moest lezen. En niet één boek, maar waarschijnlijk twee. 

En het woord ‘studie’, nou, dat moest huiswerk inhouden. Heb ik al gezegd dat ik niet van lezen hou en dat ik huiswerk haat?

Zoals met alles, wist ik dat als ik de Bijbel wilde bestuderen, ik er een bepaalde hoeveelheid tijd in mijn dag aan moest wijden, anders zou ik het niet doen. 

Aangezien ik nooit graag las, wist ik dat ik me moeilijk zou kunnen concentreren, en ik wist ook dat ik een tijdstip moest kiezen waarop ik geen huishoudelijke taken, tuinieren enz. kon doen. 

Ik koos voor een vroege ochtend. Het was donker en iedereen in huis sliep, dus er was geen afleiding en ik moest zo stil mogelijk zijn.

Bijbel met uitleg inkijkexemplaar

Veel mensen die de Bijbel bestuderen kunnen het moeilijk vinden om de bijbelse chronologie te begrijpen. Leer over de Bijbel met uitleg, Daarom is er een begrijpelijke uitleg ontstaan van de Bijbel en de tijd waarin de gebeurtenissen plaatsvonden. 

Als we de Bijbel willen begrijpen en erover willen leren, moeten we hem bestuderen binnen de juiste chronologie van de gebeurtenissen die in de geschiedenis plaatsvonden.

Wanneer wij de Bijbel bestuderen en alles in een kader plaatsen, worden de dingen soms verward en is het moeilijk om de zaken op een rijtje te houden. De bijbelse chronologie kan ons helpen om dingen beter te begrijpen. 

Hoe vaak maakt een onwetende leraar totaal verkeerde veronderstellingen? We leven in een tijd waarin we beter dan ooit geïnformeerd moeten zijn, en een degelijke bijbelse chronologie zal een nieuw en beter algemeen begrip van bijbelse waarheden en van het leven in het algemeen vergemakkelijken.

Er is veel onenigheid over de tijdstippen van de gebeurtenissen in de bijbelse chronologie, en exacte data worden ons niet vaak gegeven. Voor deze mensen en gebeurtenissen volstaan echter tijden of algemene perspectieven van belangrijke gebeurtenissen. 

Een uitstekende kaart is van onschatbare waarde om het algemene perspectief te begrijpen, waardoor het gemakkelijker wordt de ware betekenis van kleinere details te interpreteren.

Alle belangrijke cijfers moeten vetgedrukt zijn en groter dan de rest van de tekst, zodat zij voor de andere kant van de klas gemakkelijk herkenbaar zijn als significante figuren van hun tijd. 

Belangrijke of meer diepgaande informatie kan hieronder worden ingevoegd, in een kleiner lettertype, Leer over de Bijbel met uitleg, voor persoonlijk gebruik na de les. 

De Chronologische Standaard is een uitstekend hulpmiddel voor leraren, thuisstudenten, Leer over de Bijbel met uitleg, Bijbelstudieleiders of iedereen die meer wil leren over de Bijbel en zijn waarheden.

Leave a Comment

Your email address will not be published.