Westerse Bijbel

westerse bijbel

Bijbelboek waarin koning salomo een grote rol speelt

Bijbelboek waarin koning salomo een grote rol speelt

Bijbelboek waarin koning salomo een grote rol speelt

Leren over Bijbelboek waarin koning salomo een grote rol speelt. Denk aan de plaats waar Salomo zijn hart uitstortte voor God en vrede met Hem sloot. 

De plaats waar hij zich afkeerde van God in zijn verlangen naar kennis. Hij probeerde alles en in het laatste hoofdstuk ontdekte hij dat het leven geen zin had.

De laatste drie verzen En neem hieruit, mijn zoon, een voorbeeld: vele boeken te doen heeft geen einde, en veel te leren is een vermoeienis van het vlees.

Bijbelboek waarin koning salomo een grote rol speelt

Luister naar de conclusie van het hele verhaal: Leren over Bijbelboek waarin koning salomo een grote rol speelt. Vreest God en houdt Zijn geboden, want dat is de hele plicht van de mens.

Leren over Bijbelboek waarin koning salomo een grote rol speelt. God zal elk werk en elke verborgenheid, hetzij goed of kwaad, voor het oordeel brengen.

Salomo (wiens naam “vrede” betekent) biedt ons veel wijsheid in Spreuken, het Hooglied van Salomo en Prediker. Zijn ongehoorzaamheid aan God brak hij echter vooral door vele vrouwen te huwen (700 echtgenotes en 300 bijvrouwen) – burgerlijke huwelijken. 

Hij trachtte hen te behagen door beelden van hun goden te maken, zodat zijn hart niet geheel bij God was. Daarom is hij verantwoordelijk voor de verdeling van het koninkrijk Israël. Nog triester is het feit dat wij in Salomo geen uiting van berouw jegens God vinden.

Hooglied bijbelse liefdespoëzie op mensenmaat

“Mijn geliefde spreekt tot mij en zegt: ‘Sta op, mijn liefste, mijn schoonheid, en kom, want nu is de winter voorbij, de regen is voorbij en weg. 

De bloemen verschijnen op de aarde, de tijd om te zingen is gekomen en de stem van de schildpad wordt gehoord in ons land”. (Hooglied van Salomo 2:10-12)

Woorden uit dat zelden gelezen boek van de Hebreeuwse Bijbel, het Hooglied, en toepasselijke woorden voor deze eerste zondag van de lente. “De bloemen komen tevoorschijn. 

Het is tijd om te zingen. Leren over Bijbelboek waarin koning salomo een grote rol speelt. De winter is officieel voorbij, of de wind en de regen zich nu bewust zijn van de nieuwe realiteit op aarde of niet! Het is een seizoen van vernieuwing, vruchtbaarheid, feest en romantiek, en romantiek is natuurlijk het centrale thema van dit boek.

Leren over Bijbelboek waarin koning salomo een grote rol speelt. Ik zeg ‘natuurlijk’ omdat ik aanneem dat u dit boek kent, ook al hebt u redenen om dat niet te doen. 

Niet alleen ligt het Hooglied verborgen in de diepten van de oudtestamentische wijsheid (die vrijwel zeker het minst gelezen deel van onze Bijbel is), maar het is ook niet bepaald een boek dat onze vaders en moeders in het geloof ons zouden hebben aangemoedigd om te lezen.

Er is een probleem met dit boek! Het probleem is niet alleen dat het een liefdesroman is. Leren over Bijbelboek waarin koning salomo een grote rol speelt. Het probleem is dat het ook een expliciete viering van seks is. 

Het probleem is dat dit boek niet alleen een abstracte viering van seks is, maar een viering die plaatsvindt tussen twee ongehuwde mensen.

“Mijn minnaar is als een gazelle of een jong hert. Kijk, hij is daar achter onze muur, gluurend door de ramen, gluurend door de tralies. Mijn geliefde spreekt tot mij en zegt: ‘Sta op, mijn liefste, mijn schoonheid, en kom'” (Hooglied 2:9-11).

Het hooglied bijbelse liefdespoëzie op

Net voor dit deel van het verhaal is er een actiescène waarin een man midden in de nacht de tuin van zijn geliefde binnensluipt, stenen naar haar raam gooit en haar probeert te verleiden om naar buiten te sluipen en hem te ontmoeten. 

Het is echter duidelijk dat hun affaire gaande is, en het woord “affaire” is bijna zeker juist, want als zij een openbare rechtsverhouding hadden, zouden zij die niet in het geheim hebben. 

Leren over Bijbelboek waarin koning salomo een grote rol speelt. De twee geliefden zijn niet getrouwd, en als ze dat wel zijn, zijn ze niet met elkaar getrouwd!

Ik besef dat onze kerkgemeenschap in Dulwich Hill vaak als enigszins controversieel wordt beschouwd omdat wij een inclusieve gemeenschap proberen te zijn en in het verleden bijvoorbeeld het homohuwelijk hebben gesteund. 

Degenen die ons in dit verband bekritiseren, Leren over Bijbelboek waarin koning salomo een grote rol speelt. impliceren gewoonlijk dat wij zijn gezwicht voor de druk van het volk van buitenaf.

Ik geloof dat het niet de druk van buitenaf is die ons dreigt te radicaliseren. Het probleem zijn de interne radicaliserende krachten, de waarheden van de Schrift waarmee we geconfronteerd worden in deze teksten uit het Hooglied.

“De vijgenboom brengt vijgen voort en de wijnstok bloeit en verspreidt een geur. Sta op, mijn liefste, mijn schone, en kom” (Hooglied 2:13).

De Kerk heeft in dit opzicht altijd problemen gehad. Onze joodse vaders en moeders hadden al problemen in die zin lang voordat de Kerk deze teksten erfde.

Bijbelboek waarin koning salomo een

Koning Salomo, bekend om zijn wijsheid en rijkdom, was koning over het gebied van de rivier de Eufraat tot Egypte. Hij zou de Tempel in Jeruzalem hebben gebouwd en zijn koninkrijk tijdens zijn heerschappij hebben verdeeld in twaalf stammen, waaronder Juda.

De zoon van koning David en Bathseba, Salomo, was niet Davids oudste zoon. Adonia, de oudste, werd over het hoofd gezien omdat David Bathseba beloofd had dat haar zoon koning zou worden. 

Salomo was jong maar wijs. Een van de beroemdste anekdotes in de Bijbel verhaalt over twee vrouwen die met een baby bij Hem kwamen en wedijverden om te zien wie de baby zou krijgen. Hij beval de baby in tweeën te snijden, zodat elke vrouw haar deel zou krijgen. 

Leren over Bijbelboek waarin koning salomo een grote rol speelt. Toen een van de vrouwen smeekte om het kind te laten leven, besefte Salomo dat zij de echte moeder was en niet de passieve.

Salomo had op zijn oude dag vele buitenlandse vrouwen, die hij valse goden liet vereren. Juda werd bevoordeeld en de andere stammen leden eronder, voornamelijk vanwege de hoge belastingen. 

Leren over Bijbelboek waarin koning salomo een grote rol speelt. Toen zijn zoon Rehoboam, de toenmalige koning van Juda, het koninkrijk erfde, splitste het zich spoedig in tweeën. Hooglied van Salomo

Het Hooglied van Salomo, ook bekend als het Hooglied van Salomo, zou geschreven zijn door koning Salomo in de 10e eeuw voor Christus. Koning Salomo schreef ook Spreuken en Prediker. 

Het boek gaat over de verkering tussen een man en een vrouw. Allegorisch kunnen de Liederen van Salomo ook gelezen worden als een beschrijving van de relatie tussen God en Israël.

Met slechts 117 verzen is het een van de kortste boeken in de Bijbel. In het Asjkenazische Jodendom wordt het gelezen op Sjabbat, dat op Pesach valt. In het Sefardisch Jodendom wordt het elke vrijdagavond gelezen.

Een van de bekendste verzen is 1:10: “Uw aangezichten zijn versierd met rijen juwelen, uw halskettingen met goud”. Hoofdstuk 4 bevat prachtige verzen, waaronder vers 2: “Uw kudden zijn als een kudde geschoren schapen die uit de was opkomt; ieder baart een tweeling en geen is onvruchtbaar”. 

En 11: “Uw lippen, mijn bruid, zijn als een honingbij; onder uw tong is honing en melk, en de reuk van uw kleed is als de geur van Libanon”.

Hoewel deze prachtige gedichten duizenden jaren oud zijn, zijn ze nog even ontroerend en delicaat als op de dag dat ze werden geschreven. Daarom is het gebruikelijk dat het Hooglied in de Ketubot wordt opgenomen. 

Wat is een betere manier om een bruiloft te vieren dan met een 3000 jaar oud gedicht, geschreven door een van ‘s werelds wijste koningen, koning Salomo?

Muziek beeldende kunst poëzie

Heb je je ooit afgevraagd waarom sommige Bijbels dit boek het Hooglied noemen en andere het Hooglied van Salomo? Het is een volmaakt liefdesverhaal, met concrete aanwijzingen voor wie zoekt, en in zekere zin herinneren deze aanwijzingen ons aan een ander liefdesverhaal tussen Christus en zijn bruid. 

Het is ongebruikelijk om een liefdesverhaal als een liedje te zien. Het is een lied waarin de juiste noten worden gespeeld in de juiste volgorde, in de juiste toonsoort en in het juiste ritme. 

Net als bij een dans, waarbij de passen niet alleen goed gesynchroniseerd zijn, maar ook in de juiste volgorde en in de juiste tijd op de muziek, merk je het onmiddellijk als je niet op tijd bent.

Maar meer dan de inhoud van het lied onthult over mensen, onthullen de volgorde, het tempo en de harmonie van de afzonderlijke melodie en het lichaam nog veel meer over het bestaan en de grootheid van de componist. 

Muziek beeldende kunst poëzie

In zijn boek Mere Christianity beschrijft C.S. Lewis de “morele wet” als de melodie en de “instincten” als de pianotoetsen die door de melodie correct worden gerangschikt. 

Als God liefde is (vgl. 1 Johannes 4:8 en 1 Johannes 4:16), dan is Hij de componist van de muziek en de choreograaf van de dans, Hij ordent, bereidt voor, leidt en voorziet in alles wat wij nodig hebben. 

Als Hij de verlangens van onze harten ziet in liederen van gebed, lofprijzing, dankzegging en klaagzang, maakt Hij ruimte voor die verlangens. Als het ziet dat we uit de pas lopen, stopt het de muziek en brengt ons terug. 

Leren over Bijbelboek waarin koning salomo een grote rol speelt. In het Hooglied van Salomo, stelde het koppel zichzelf vragen tijdens hun tijd samen? Hij zocht naar een gemiste kans met hem en hun weerzien; Salomo dacht aan de liederen die dansten in zijn hart en die God daar geplaatst had.

Waarin koning salomo een grote

De traditie schrijft Hooglied toe aan Salomo’s uitbundige jeugd, Spreuken aan zijn volwassenheid en Kohelet aan zijn laatste overzicht van hoe het leven te leven en geen kansen te missen.

Spreuken, Kohelet en Hooglied van Salomo worden tegenwoordig niet veel bestudeerd. Leren over Bijbelboek waarin koning salomo een grote rol speelt. Van Spreuken zijn slechts enkele verzen bekend. De enige mensen die de Kohel bestuderen zijn Jehovah’s Getuigen. 

Zij halen vaak verzen uit hun verband om hun valse leer te bewijzen. Omdat het Hooglied van Salomo seksuele toespelingen bevat, schamen velen zich ervoor. Maar dat zouden ze niet moeten zijn! God schiep man en vrouw om intiem met elkaar te zijn 🙂 

In ieder geval maken deze drie boeken deel uit van het geïnspireerde woord van God aan de mensheid. Hij verwacht dat wij ze bestuderen (Romeinen 15:4).

Leren over Bijbelboek waarin koning salomo een grote rol speelt. Koning Salomo, zoon van David en Bathseba, is de schrijver van deze boeken. Sommigen menen dat Salomo het Hooglied schreef in zijn jeugd, Spreuken op middelbare leeftijd en Prediker op zijn oude dag. 

Hij was slechts 58-59 jaar oud toen hij stierf, hoewel wordt aangenomen dat zijn leven gefragmenteerd was toen hij deze drie boeken schreef.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *