Westerse Bijbel

westerse bijbel

God is liefde en omdat zijn liefde onvoorwaardelijk is

god is liefde

God is liefde

Velen hebben deze houding omdat zij niet beseffen dat “God is liefde” (1 Johannes 4:8). Wij kijken vaak naar onszelf en vragen ons af hoe de God van het heelal van iemand als ik kan houden, met al mijn gebreken en tekortkomingen. 

Wat je ook doet of hebt gedaan, God houdt niet op van je te houden. Het is de zonde die ons van God scheidt en het is God die een weg biedt om onze zonden weg te nemen.

God is liefde

Maar waarom zouden onze zonden ons tegenhouden om naar de hemel te gaan als God van ons houdt? Omdat God heilig is, en hij is een heilige God, is hij zondeloos en rechtvaardig. God wil dat wij de eeuwigheid met Hem in de hemel doorbrengen, maar Zijn gerechtigheid staat niet toe dat zij die gezondigd hebben, de hemel binnengaan.

God, die u vanaf het begin der tijden heeft gekend, wist dat u zou zondigen en dat er geen manier was om de straf voor uw zonden te betalen. Daarom heeft Hij, in Zijn grote liefde voor u, gewillig Zijn eniggeboren Zoon, Jezus Christus, gezonden om aan het kruis te sterven als plaatsvervanger voor uw zonden. 

Onze zonden worden vergeven wanneer wij Jezus Christus in ons leven aanvaarden en Zijn offer voor ons aanvaarden. Dit is de betekenis van verlossing. Wanneer wij onze zonden aan Jezus overgeven, zijn wij zondeloos en is er geen reden om niet naar de hemel te gaan.

God houdt van hen die naar de hemel zullen gaan en van hen die Jezus hebben afgewezen en naar de hel zullen gaan. De reden is dat Gods liefde onvoorwaardelijk is. Wij hebben de neiging om van iemand te houden omdat zij van ons houden, maar God zal van ons blijven houden, zelfs als wij nooit bereid zijn om Zijn liefde te aanvaarden of terug te geven.

Hij houdt onverdiend en onvoorwaardelijk van u, zelfs als u niet gehoorzaamt of zijn liefde beantwoordt. Hij houdt zoveel van u dat Hij, door de offerdaad van zijn Zoon, voor u de weg heeft geopend naar een leven van overvloed, vrede en vreugde.

God is liefde bijbeltekst

Als mens is er maar één ding gegarandeerd in ons leven, wat er ook gebeurt: we zullen liefhebben. Liefde is een eeuwige emotie die opwindend, diep, hartstochtelijk en onwankelbaar waar kan zijn. 

Maar liefde heeft ook een schaduwzijde: zij kan leiden tot oorlog, pijn en lijden. Daarom moeten christenen Gods eeuwige liefde kennen. 

Als dat het geval is, kunnen wij ons best doen om de mensen in ons leven werkelijk lief te hebben. Onze liefde kan onbaatzuchtig en onzelfzuchtig zijn. De Bijbel is de beste plaats om Gods liefde voor ons te leren kennen.

Psalmen 42:11

Waarom ben je ontmoedigd, o mijn ziel? Waarom treur je om mij? Heb hoop op God, want ik zal hem lang loven, die de gezondheid van mijn aangezicht is en mijn God.

De belangrijkste boodschap van dit vers is dat we niet moeten wanhopen. Psalm 42:11 zegt dat we geen reden hebben om te wanhopen of ontmoedigd te zijn. Degenen onder ons die God liefhebben en eren, zijn gered. Wij loven Hem omdat Hij van ons houdt en Zijn enige Zoon voor ons heeft gegeven. We moeten ons verheugen in zijn liefde.

Daarom is er geen reden om verdrietig te zijn! Telkens wanneer u droefheid of depressie in uw leven ervaart, moet u denken aan Gods oneindige liefde voor u.

Spreuken 5:19

Moge zij een mooie geit en een aangename hinde zijn; moge haar borst u te allen tijde bevredigen en zult gij steeds van haar liefde genieten.

Als we dit vers uit het boek Spreuken lezen, moeten we een stap terug doen om het hele plaatje te begrijpen. Het leert ons tevreden te zijn met de partner die we hebben gekozen. 

Wij moeten tevreden zijn met de liefde van die persoon, zoals een kind tevreden is met de melk van zijn moeder. Als een vrouw van een man houdt en een man van een vrouw, is dat een recept voor geluk.

Spreuken 10:12

Haat zaait strijd, maar liefde bedekt alle zonden. Zonde, strijd en negativiteit komen voort uit haat, dat is altijd zo! Maar, zoals dit vers uit het boek Spreuken zegt, LIEFDE “bedekt” deze zonden. 

Liefde, goedheid en geluk zullen haat, kwaad en zonde altijd overwinnen. Daarom moet ieder van ons zijn leven vullen met zoveel mogelijk goedheid.

Liefde zal ons genezen, dus moeten wij ons tot Gods liefde wenden wanneer wij genezing, steun en leiding nodig hebben.

Spreuken 13:24

Wie zijn roede spaart, haat zijn zoon, maar wie hem liefheeft, kastijdt hem altijd.

Als je van je kinderen houdt, moet je altijd proberen ze iets bij te brengen, zelfs als dat betekent dat je ze soms moet straffen. U bewijst hun een slechte dienst wanneer u “de roede spaart” en hen niet straft wanneer zij verkeerd doen. Als je van je gezin houdt, leer ze dan wat goed en juist is op elke mogelijke manier.

Spreuken 13:24

Het kan moeilijk zijn voor een ouder om een kind te berispen waar je zoveel van houdt (zelfs meer dan van jezelf). Maar je moet sterk zijn! Leer je kind wat goed en wat fout is, ook al moet je hem soms straffen. Met dat, zal hij beter worden.

Spreuken 17:17

Een vriend heeft altijd lief en een broer is geboren voor tegenspoed. Dit vers uit Spreuken is een beetje verwarrend: zowel vriend als broeder moeten weten wat liefde is. Maar de essentie van een vriend is om altijd liefde te tonen. De liefde van een broer is anders dan de liefde van een vriend. 

Hoewel hij altijd moet liefhebben, moet hij altijd proberen voor zijn broer te vechten en hem beschermen, zelfs als hij in moeilijkheden verkeert. Daarom is broederliefde sterker….. zelfs wanneer hij strijd en ontberingen moet ondergaan om zijn verwanten te beschermen.

Hooglied van Salomo 1:2

Laat hen mij kussen met de kussen van hun lippen, want uw liefde is beter dan wijn.

Het Hooglied staat vol met kleurrijke en hartstochtelijke woorden over de liefde. Dit vers is een eenvoudige viering van liefde in zijn belangrijkste vorm: de kus! 

Hooglied van Salomo 1:2

Een kus kan geliefden, families en vrienden dichter bij elkaar brengen. Het is een universele uiting van liefde. Liefde tussen twee mensen kan heerlijker en aangenamer zijn dan alle andere aardse genoegens.

Hooglied van Salomo 4:10

Hoe mooi is uw liefde, mijn zuster, mijn bruid, hoe beter dan wijn is uw liefde! En de geur van uw zalf is beter dan welke wierook ook.

Een ander vers uit het Boek Salomo viert de schoonheid en vreugde van de liefde. Hoewel er vele soorten liefde zijn, hebben zij allen een gemeenschappelijke essentie die ons vreugde brengt. Hoe gelukkig zijn zij die God, hun familie en hun vrienden weten lief te hebben!

Door de geschiedenis heen is de liefde vergeleken met vele aangename dingen: wijn, een bloem, een geluid of een geur. En hoewel de poëzie van de liefde ons in verwarring brengt, mogen wij nooit vergeten hoe diep en hartstochtelijk deze emotie kan zijn.

Hooglied van Salomo 8:6

Leg mij als een zegel in uw hart, als een zegel op uw hand: liefde is sterk als de dood, jaloezie is wreed als het graf, de hitte van het vuur heeft de hevigste vlam.

Ieder van ons zou in staat moeten zijn de liefde in zijn hart te dragen als een eremedaille op zijn mouw. Liefde kan zo hartstochtelijk zijn dat ze zelfs de dood lijkt te overleven. En hoewel liefde jaloezie kan veroorzaken die zo wreed lijkt als marteling, is het altijd het risico waard.

Je zou trots moeten zijn op je onvoorwaardelijke liefde voor mensen. Het is een fantastisch ding. We eren Gods liefde voor ons elke keer als we van iemand houden. Wees trots.

1 Korintiërs 13:4

De liefde is geduldig en barmhartig; de liefde is niet jaloers; de liefde is niet hoogmoedig; de liefde is niet opschepperig. Dit vers uit Korintiërs herinnert ons eraan dat we onze liefde kunnen uitdrukken door aan anderen te geven. 

Liefdadigheid, een algemene uitdrukking van liefde, weerspiegelt enkele belangrijke kenmerken van liefde. Het is vriendelijk, geduldig, niet jaloers, en niet egocentrisch. Het is volkomen onzelfzuchtig, een volmaakte uitdrukking van Gods eeuwige liefde voor ons.

1 Korintiërs 13:4

Hier moeten we onthouden dat liefde onzelfzuchtig moet zijn. Wanneer wij iemand liefhebben, moeten wij niet verlangen er iets voor terug te krijgen, ook al willen wij dat heel graag.

1 Korintiërs 13:13

Dan blijven geloof, hoop en liefde over, deze drie, maar liefde is de grootste van allemaal.

Dit vers uit Korintiërs herinnert ons eraan wat we in ons leven moeten waarderen: Geloof, hoop en liefde. Maar het benadrukt dat liefdadigheid op de eerste plaats moet komen. 

Liefdadigheid is anderen helpen en is een volkomen onzelfzuchtige daad van ware liefde. Het is de beste manier om Gods liefde te verspreiden onder de mensen over de hele wereld.

Stel je voor hoe de wereld eruit zou zien als meer mensen zich aan liefdadigheid zouden geven. Het zou een vriendelijke en liefdevolle plek zijn waar niemand zich zorgen hoeft te maken. En hoewel er veel zeer vrijgevige mensen in de wereld zijn, zijn we niet allemaal altijd zo. We moeten ernaar streven om vaker zo te zijn.

1 Johannes 4:8

Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. Dit is een belangrijk vers in het boek Johannes. Dit vers vertelt ons dat God liefde is. Als God liefde is en wij dichter bij God willen komen, moeten wij leren om dieper en inniger lief te hebben dan ooit tevoren.

Dit is misschien wel het meest directe bijbelse advies over liefde. Als God liefde is, dan is liefde goed (zoals God), zij is zuiver en heilig. Daarom moeten we onthouden dat heilig is wanneer we liefde voelen. Wij moeten met respect worden behandeld, zoals wij onze medemensen behandelen.

Efeziërs 5:25

Mannen, heb uw vrouwen lief zoals Christus de kerk heeft liefgehad en zich voor haar heeft gegeven;

Dit laatste vers van Efeziërs over liefde is een van de beste verzen om te lezen als je nieuwsgierig bent naar liefde, ongeacht je relatie. 

Het geldt voor ons allemaal en we moeten het ter harte nemen. Mannen moeten hun vrouwen liefhebben en vrouwen moeten hun mannen liefhebben: het is eenvoudig. 

Relaties kunnen ingewikkeld zijn, maar als we onvoorwaardelijke liefde in ons hart hebben, kunnen we ons leven en het leven van anderen verbeteren.

Dus leer om God dieper lief te hebben, en als je dichter bij Hem wilt komen, als je hulp nodig hebt om het te begrijpen, blijf dan de GodVines Online Bijbel lezen!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *