Westerse Bijbel

westerse bijbel

oordeel niet over een ander | Stop met iemand te veroordelen

Oordeel niet over een ander

Oordeel niet over een ander, Romeinen 14:13 is een bijbelvers dat zegt: “En waarom zou u geen kwaad doen, opdat het goede kan komen? — Zoals sommige mensen ons lasterlijk beschuldigen van te zeggen. Hun veroordeling is rechtvaardig.”. Dit vers leert het belang van vergeving en de kracht die het heeft om relaties te helen.

Er zijn veel redenen waarom we anderen zouden moeten vergeven, maar de belangrijkste is dat als we niet vergeven, we niet door God worden vergeven. 

Oordeel niet over een ander

Vergeving is ook een geschenk van liefde en het zal ons bevrijden van alle woede, bitterheid en wrok in ons hart. We moeten bereid zijn anderen te vergeven, want uiteindelijk zal het ons leven ten goede veranderen.

Oordeel niet over iemand anders, ook niet over je eigen familieleden. Romeinen 14:13 zegt: “Laten we daarom elkaar niet meer veroordelen, maar dit liever oplossen, niet om een struikelblok of een oorzaak te zijn om onze broeder in de weg te staan.”

Broers en zussen moeten elkaar vergeven. Als je wilt dat iemand je vergeeft, moet je diegene ook vergeven. Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broer en let je niet op de balk in je eigen oog? Christus Jezus zei: “Als je voortbrengt wat in je is, zal wat je voortbrengt je redden. Als je niet voortbrengt wat in je is, zal wat in je is je vernietigen.”

Over anderen oordelen

Het bijbelvers dat vaak wordt gebruikt om anderen te beoordelen is Lukas 6:37. Er staat: “Oordeel niet, en je zult niet geoordeeld worden. Veroordeel niet, en je zult niet veroordeeld worden. Vergeef, en je zult vergeven worden.”

De passage zegt niet dat je je broer of zus moet beoordelen op de splinter in hun oog als je een blok in je eigen oog hebt. De passage vertelt ons dat we ons op onze eigen fouten moeten concentreren voordat we proberen de fouten van anderen aan te wijzen.

Om te voorkomen dat we door anderen worden veroordeeld omdat ze hen veroordelen terwijl ze ons veroordelen voor onze zonden, moeten we degenen die tegen ons zondigen vergeven en geloven dat ze al veroordeeld zijn vanwege hun zonden tegen God.

Jezus veroordeelde niet de persoon die anderen oordeelde in Lukas 6:37. Jezus zegt ons dat we niet veroordeeld zullen worden als we een veroordelende houding hebben ten opzichte van iemand anders.

Jezus zei: “Oordeel niet, en je zult niet geoordeeld worden. Veroordeel niet, en je zult niet veroordeeld worden. Vergeef en je zult vergeven worden.” (Lucas 6:37)

De Bijbel zegt dat als we anderen beoordelen, het laat zien dat er een splinter in ons oog zit (Matteüs 7:3-5). Dit betekent dat wanneer we anderen veroordelen, dit is omdat er dingen in ons leven zijn die moeten worden aangepakt.

Oordeel niet te snel over een ander ! Denk goed na over wat

Oordeel niet te snel over anderen! Denk goed na over wat je beoordeelt. Je zou de persoon kunnen veroordelen terwijl je de lat raakt, maar in werkelijkheid kan het een goed persoon zijn.

Het beoordelen van anderen is een veelvoorkomende eigenschap van de menselijke natuur. We oordelen snel en denken niet te veel na voordat we dat doen. We veroordelen vaak mensen zonder het hele verhaal te kennen. Oordeel niet te snel over anderen! Denk goed na waar je ze op beoordeelt en of je alle feiten erover hebt.

Wat bedoelde Jezus met ‘oordeel niet’?

Jezus zei niet dat we moeten stoppen met elkaar te veroordelen. Hij wilde gewoon dat we ons meer bewust waren van onze eigen fouten en de dingen die we doen.

Hij zei niet dat het verkeerd is om over anderen te oordelen. We hebben een soort van oordeel nodig om een leven te leiden met enige betekenis of doel. Maar hij zei dat we ons meer bewust moeten zijn van onze eigen fouten en de dingen die we doen. We zijn geen perfecte wezens, dus laten we ophouden elkaar te veroordelen omdat we ook onvolkomenheden hebben!

In de Bijbel heeft Jezus het over hoe we andere mensen niet mogen veroordelen. Hij zegt dat we andere mensen niet moeten veroordelen omdat we allemaal mensen zijn en fouten maken. 

Hij zegt ook dat als je iemands fouten aanwijst, je alleen je eigen fouten opmerkt. Dus laten we ophouden elkaar te veroordelen en een beter leven te leiden.

Jezus bedoelde dat als je iemands fouten aanwijst, je alleen je eigen fouten opmerkt.

Hoe ver gaat: “Gij zult niet oordelen”?

Sommige mensen zouden kunnen zeggen dat de regel “Gij zult niet oordelen” een instructie is om te stoppen met het veroordelen van andere mensen. 

Het is echter belangrijk op te merken dat deze regel geen gebod is dat alle oordelen verbiedt. Het betekent eigenlijk dat we anderen niet mogen veroordelen zonder het hele verhaal te kennen.

De Bijbel is een religieuze tekst die door veel mensen wordt gebruikt om hun leven te leiden. Dit omvat de Tien Geboden, waaronder “Gij zult niet oordelen”. De Bijbel is voor veel mensen een inspiratiebron geweest en is dat ook nu nog.

In de moderne wereld is “Gij zult niet oordelen” in sommige gevallen uit de context gehaald. Er zijn gevallen waarin we een oordeel moeten vellen om de juiste beslissing te nemen. In deze situaties is het belangrijk om te weten wat onze prioriteiten zijn en hoe we verantwoord kunnen oordelen.

Vrij van oordeel – leven in vrijheid

De splinter in het oog is een gelijkenis die Jezus vertelt in Mattheüs 7:3-5 en Lucas 6:41-42. Het verhaal gaat over een man die een balk in zijn oog heeft. 

Hij ziet een andere persoon met een klein stukje hout in zijn oog en zegt: “Ik ben niet zoals jij; ik zie duidelijk.” Jezus zegt dan tegen de luisteraars dat ze de balk uit hun eigen oog moeten verwijderen voordat ze proberen de splinter uit het oog van iemand anders te verwijderen.

Vrij van oordeel - leven in vrijheid

De gelijkenis benadrukt dat mensen vaak niet bereid zijn hun eigen fouten toe te geven, of hun hypocrisie te erkennen wanneer ze anderen beoordelen. Het laat ook zien hoe we te snel kunnen oordelen over anderen, zonder eerst onze eigen fouten en wandaden te onderzoeken.

Mag een christen oordelen?

Romeinen 14:4-5. Er staat: “Wie ben jij om de dienaar van iemand anders te beoordelen? Voor hun eigen meester staan of vallen bedienden. En zij zullen standhouden, want de Heer is in staat hen stand te houden.” Dit vers vertelt ons dat we iemand anders niet moeten veroordelen omdat we ons niet in hun positie bevinden en niet weten wat ze doormaken.

Het lijkt erop dat een christen in staat zou moeten zijn om mensen te beoordelen, zolang ze het maar met liefde en zorg doen voor de persoon die wordt geoordeeld.

Elk oordeel heeft zijn nadeel (Preek)

Er zijn twee verschillende soorten oordelen. Een daarvan is het oordeel dat we vellen als we anderen beoordelen. De andere is het oordeel dat anderen maken als ze ons beoordelen.

Oordeel is niet slecht, het is gewoon iets dat mensen elkaar aandoen en het is voor hen een manier om zich beter te voelen over zichzelf. Maar het probleem met het veroordelen van anderen is dat mensen die dat wel doen, niet begrijpen wat ze veroordelen. 

Ze begrijpen niet wat er gaande is in het leven van iemand anders of waarom iemand zich op een bepaalde manier zou gedragen, en dit zorgt ervoor dat ze onvriendelijk en oneerlijk zijn in hun oordeel over anderen.

De Bijbel leert dat we anderen niet moeten veroordelen. De reden hiervoor is dat elk oordeel zijn nadeel heeft. Mensen die oordelen begrijpen niet met welke mate ze anderen beoordelen.  Ze weten ook niet wat ze zouden doen als ze zich in dezelfde positie zouden bevinden als de persoon die wordt beoordeeld.

Oordeel je over dingen die je niet begrijpt?

Het is een algemene menselijke neiging om dingen te beoordelen die we niet begrijpen. We hebben een natuurlijke neiging om bevooroordeeld te zijn en het is moeilijk voor ons om anderen niet te veroordelen.

De enige manier om te stoppen met het veroordelen van anderen is door ze te vergeven en dan zul je ook jezelf kunnen vergeven. Als je van deze neiging af kunt komen, zul je merken dat mensen niet zo slecht zijn als ze lijken.

Beoordeel jij mensen op hun uiterlijk?

De Bijbel zegt dat we mensen niet moeten beoordelen op hun uiterlijk. In het vers zegt Jezus dat als je in iemands ogen kijkt, je niet veroordeeld zult worden. Hij zegt ook dat als je in de ogen van je broer kijkt, je niet door je broer beoordeeld zult worden.

Hoe maak je van jezelf een beter mens?

De Bijbel zegt dat als je in Jezus gelooft, je gered bent. Doe je dat niet, dan ben je veroordeeld. Een splinter in het oog is een metafoor voor een klein probleem dat gemakkelijk op te lossen is, maar als het niet wordt aangepakt, kan het erger worden en moeilijker op te lossen. Dat geldt ook voor het christelijk geloof.

Als we niet voorzichtig zijn met waar we in geloven en waaraan we ons laten blootstellen, worden onze ogen verblind door de splinters en wordt het steeds moeilijker om dingen duidelijk te zien.

Deze passage uit Lucas 6:37 spreekt over hoe geloof iemand beter of slechter kan maken; hoe iemands overtuigingen hen op het pad van rechtschapenheid of zondigheid kunnen leiden. Voor christenen moedigt deze passage ons aan om in Christus te blijven geloven.

Wat zijn de beste argumenten vóór racistische overtuigingen?

Het woord ‘racisme’ werd eind jaren dertig bedacht als een pejoratieve term om de acties te beschrijven van mensen die vooroordelen hebben over mensen van andere rassen. De term wordt vaak als synoniem gebruikt met ‘vooroordelen’ en ‘kwetsbaarheid’.

Racisme kan vele vormen aannemen, van individuele discriminatie tot systemische onderdrukking. Voorbeelden van racisme zijn discriminerende wetten, raciale profilering, religieuze vervolging en etnische zuivering.

Sommige mensen geloven dat racisme niet bestaat. Ze vinden dat iedereen gelijk moet worden behandeld en dat iedereen dezelfde kansen op succes heeft.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *