Westerse Bijbel

westerse bijbel

Psalm139 | Interessante informatie betreffende Psalm 139

Psalm 139

Hier is de uitleg van Psalm 139: Heer, U hebt mij beproefd en gekend. Je hebt me gezocht en doorzocht en kende al mijn wegen. ~Psalm 139:1, 3b (NIV).

Alleen met God is onze realiteit. Dat is uiteindelijk het belangrijkste. Als het allemaal hierop neerkomt, en alleen dit, geeft het ons een ander perspectief. Voor ons ligt een eeuwige transactie tussen twee werelden – hier en nu, op aarde, met de Geest van God – terwijl wij leven en ademen.

Psalm 139

Als we ooit hebben verlangd naar een diepgaande analyse van hoe een persoonlijke relatie met God eruit kan en moet zien, dan stoppen we – als herten in de koplampen – gefocust op de zeldzame schoonheid van Psalm 139 als we er aan toekomen.

In wezen is de rol van de Heilige Geest hieromheen gebouwd – persoonlijke bezinning – ons opzoeken wanneer we onverschillige kwesties hebben met andere mensen, en dus met God.

Psalm 139 tekst

Zoekt God en persoonlijke troost Doorzoek mij, o God, en ken mijn hart; Doorzoek mij en ken mijn rusteloze gedachten. Kijk of er een verkeerde weg in mij is en leid mij naar het eeuwige pad. ~Psalm 139:23-24 (NIV).

Er zijn tijden geweest dat God mij zocht en ik Hem weerstond; daarin heb ik veel ongemak gevonden. Toen ik mij tegen Hem verzette, leidden mijn angstige gedachten in combinatie met Zijn zoeken – en mijn weglopen – tot persoonlijke angst en veroorzaakte nog meer moeilijkheden.

Er zijn ook tijden in ons leven dat we bezorgd zijn, en God gebruikt die bezorgdheid in Zijn (en ons uiteindelijke) voordeel – als we onze gedachten toestaan zich naar Hem of Zijn weg te richten. Bij deze transactie vindt het zoekproces plaats.

Ik heb geleerd dat er een manier is om de spanning van deze gemakkelijk te straffen angst te behouden, om de gedachten met het verstand en de gevoelens met het hart te doorworstelen. Dit is geen slechte plaats om te zijn.

Soms is het een noodzakelijke plaats als we ons christenen noemen.

De beste realiteit die we kunnen bereiken als het gaat om God te zoeken is de ware houding van: “Zoek mij, Heer, en als blijkt dat ik schuldig ben, maak dan alstublieft de nodige verzoening mogelijk – koste wat het kost.”

Nogmaals, berouw is een persoonlijke zaak en niemand mag over ons oordelen, laat staan over onszelf. Wij moeten God kennen en Zijn vernieuwende zegen die snel en overvloedig zegent zonder dat wij onze toevlucht hoeven te nemen tot extra schuld of schaamte.

Zo meedogenloos eerlijk zijn brengt een fantastische opluchting. Zelfs de kleine dingen zetten ons aan tot nadenken en tot de kleinste aanpassing die we denken te kunnen of moeten doen. Dit is waar ons zoeken naar God en onze troost elkaar kunnen ontmoeten – en niet eerder.

En de vereniging is eindelijk daar op de weg naar “eeuwigheid” – de bedoeling van het laatste vers van de psalm. God is de enige die ons van punt A naar punt B kan brengen.

Psalm 139 – Het boek Psalmen

O Heer mijn God, U bent diep in mijn hart doorgedrongen, en niemand kent mij zoals U. Je hebt me teruggebracht naar jou. U kent elke beweging van mij, U weet wanneer ik wakker word en in slaap val en alles daartussenin, U kent mijn gedachten – al mijn geheime gedachten – waar ze ook zijn. Ik kan niets voor U verbergen. En toch hou je van me!

Niet alleen mijn gedachten maar ook mijn wegen zijn U bekend. Gij hebt al mijn wegen gepland en weet waarheen ik moet gaan. Jij kent mijn zonde beter dan ik. Voordat ik er aan denk iets te zeggen, weet U wat er gezegd zal worden – niets wat ik zeg is nieuw voor U, Heer.

Psalm 139 - Het boek Psalmen

En dus, zelfs als ik van U vlucht, Heer, kan ik nooit ontsnappen. U bent achter mij en voor mij, Uw hand is altijd op mij. Wanneer ik U weersta en dwaas ben, bent U altijd genadig en omhelst U mij zachtjes. Uw kennis is te volmaakt voor mij, Uw kennis is te hoog en ik kan het niet begrijpen.

Waar kan ik me echt verbergen voor U, o Ziel van God? Waar kan ik aan Uw aanwezigheid ontsnappen? Als ik naar de hemel vlieg, zul jij er zijn. En als we in de nacht van de ziel naar Sheol gaan, bent U daar ook. Je bent overal en altijd.

Psalm 139:13–14 ESV

Want ik ben angstig en wonderbaarlijk gemaakt. Het woord “wonderbaarlijk” betekent eigenlijk “verschrikkelijke dingen”, dingen die ontzag en respect kunnen inboezemen.

Het woord “wonderbaarlijk gemaakt” betekent eigenlijk apart, onderscheiden. De letterlijke vertaling hiervan – de dichtstbijzijnde die kan worden gegeven – zou zijn: “Wonderbaarlijke dingen onderscheiden Mij,” d.w.z. dingen in Mijn schepping die bewondering kunnen oproepen. 

Onder uw werken zijn voorname dingen die mijn opvatting van God trachten te verheffen en mijn ziel met eerbiedige en vrome gevoelens vervullen. Het “valt op” tussen de werken van de schepping, of is zo “apart gezet” van andere dingen door zijn gaven, dat het een gevoel van ontzag oproept in de geest. 

Hij is anders geschapen dan levenloze voorwerpen en brute wezens; hij is in zijn gehele structuur “zodanig” geschapen dat hij de geest met ontzag kan vervullen.

Hoe meer een mens zijn lichamelijke structuur beschouwt en vertrouwd raakt met de menselijke anatomie, hoe meer hij zijn geestelijke organisatie begrijpt, en hoe meer hij de kracht en de geschiktheid van de taal van de psalmist begrijpt.

Psalm 139:13-14 NIV

God is boven de driedimensionale ruimte en onafhankelijk van tijd. Zijn macht is oneindig. Vanuit wat wij de vierde dimensie zouden kunnen noemen, kan hij elke cel van ons lichaam zien op dezelfde manier als wij de binnenkant kunnen zien van tweedimensionale wezens die op een vlak leven, niet in een ruimte zoals die waarin wij ons bevinden als we ze van opzij bekijken.

Jehovah God heeft veel nagedacht over het scheppingsproces van ieder mens en zorgt zelfs voor kinderen in de baarmoeder. Zijn genialiteit voor de mensheid is slechts een van de vele redenen waarom hij het verdient geëerd te worden.

Psalm 139:13-14 NIV

Psalm 139 is interessant omdat we het menselijk lichaam beschouwen vanaf de conceptie tot de ontwikkeling van het kind in de moederschoot. 

Wij noemen het in het dagelijks leven een wonder, omdat wij deze ontwikkeling zien tijdens de negen maanden durende zwangerschap die wij als vanzelfsprekend beschouwen.

Met behulp van de moderne technologie kunnen wij de ontwikkeling van het ongeboren kind volgen in alle stadia van zijn negen maanden durende periode van bescherming in de baarmoeder.

Psalmen 139 – Oude Testament

In veel psalmen wordt een persoon of groep genoemd met het voorzetsel “lam” ervoor. De meest voorkomende is “ijskoud” (bijna de helft van de psalmen, waaronder Psalm 139). 

Het Hebreeuwse voorzetsel “lamed” kan op verschillende manieren worden geïnterpreteerd en kan vertaald worden met: “Van David of door David” (als aanduiding van het auteurschap). “Aan Davy”, “In de traditie van Davis”, “Voor het gebruik van Davis”, “Opgedragen aan Davis”, “Opgedragen aan Davis”. 

De eerste betekenis, die wijst op het auteurschap, is echter de traditionele interpretatie van de zinsnede, en er is goede reden om aan te nemen dat de samenstellers Psalm 139 aan David wilden toeschrijven. Het is bemoedigend te weten dat de Geest met mij is, waar ik ook ga (volgens de verzen 7-12).

Een andere verbazingwekkende openbaring was dat Hij mij in mijn moeders baarmoeder schiep. Dit betekende voor mij dat ik geen vergissing was omdat ik buiten het huwelijk was verwekt en geboren. Het deed me beseffen dat het niet mijn schuld was dat mijn moeder met mijn vader trouwde, maar dat God mij geschapen heeft.

Wat betekent Psalm 139 persoonlijk voor u?

Psalm 139 zegt mij persoonlijk dat de Almachtige God alomtegenwoordig is. Hij is overal!

Wat is de betekenis van Psalm 139?

Psalm 139 begint met het uitspreken van de oneindige kennis van God. Deze eigenschap wordt ook wel alwetendheid genoemd.

Wat doe ik mezelf aan als ik bewust tegen iemand lieg?

We liegen om onszelf te beschermen, bijvoorbeeld als we ons niet willen schamen of misbruik willen meemaken.

Wat is de identiteit van God?

In Christus, ben je geliefd. Je identiteit is een kind van God. Dit Bijbelvers komt uit een hoofdstuk dat waarschuwt voor de verleiding om van God af te dwalen en te zondigen.

Wie is de belangrijkste persoon ter wereld?

Jezus antwoordde: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij.”” Johannes 14:6

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *